Advanced Textiles

Project: Advanced Textiles

Materialen in Ontwerp

• Nieuwe materialen en systeemintegratie. Op welke wijze kunnen
nieuwe materialen bijdragen aan de functionaliteit van het project?
• Duurzaamheid. Welke materialen bieden de combinatie van positieve
life cycle analyses én functionaliteit, toepasbaarheid en maakbaarheid?
• Gebruiksgerichte materialen. Hoe kan vanuit kritische gebruikssituaties
de vertaling gemaakt worden naar de (functionele) rol van materialen?
Hoe kan de beleving van materialen (zacht, hard, flexibel, warm) in
actieve zin gebruikt worden in de toepassing ervan? De ‘look’ van een
product wordt voor een groot deel bepaald door het gebruikte materiaal.
Op welke wijze kan de ‘kunst’ van het materiaal gebruikt worden in het
ontwerpproces.

Smart textiles voor professionele toepassingen

Werkers in de procesindustrie dragen een omvangrijk pakket aan
beschermingsmiddelen met zich mee tijdens hun dagelijkse werk. Dit
pakket bevat een veelheid aan componenten voor informatie en
bescherming van de werkers. Met de huidige stand van de techniek
moet het mogelijk zijn om deze componenten in daarvoor geschikte
textiele materialen te integreren.
Dit project wil verkennen wat de mogelijkheden zijn van ‘smart textiles’
en wat de verkrijgbaarheid is. Daarnaast zijn er wellicht ander
innovaties op het gebied van Smart Textiles die van waarde kunnen zijn
voor professionele toepassingen.