Project: Biobased Geotube

Miljoenen kubieke meters industrieel afval, gemeentelijk slib en baggerslib worden behandeld om het te ontwateren en te consolideren. Boeren, voedselfabrikanten, mijnbedrijven, papierfabrieken, chemische bedrijven en nucleaire krachtcentrales zijn voorbeelden van bedrijven die hun voordeel doen met een dergelijk systeem. Enkele toepassingsgebieden waarbij dit systeem wordt ingezet:

  • het schoonmaken van (vervuilde) retentiebassins en meren
  • het saneren van vervuilde rivieren, meren en andere waterwegen
  • als een goedkoop en flexibel back-up systeem, wanneer uw conventionele
    ontwateringsysteem stil valt onderhoud nodig heeft
  • als flexibele of structurele capaciteitsverhoging voor droogbedden
  • om de transportkosten te reduceren van slib afkomstig uit landbouw, zandfilters en biovergisters
  • als een constructief te gebruiken element bij rivieren en voor maritieme projecten

Door de jaren heen vullen rivieren, meren, kanalen, havens, jachthavens en andere waterwegen
zich met sedimenten. Baggeren is nodig om deze sedimenten te verwijderen. Verontreinigde sedimenten moeten vervolgens worden weggegooid op speciaal hiervoor bestemde stortplaatsen. Transport en verwijderingkosten zijn hoog als gevolg van de hoeveelheid water die wordt meegenomen bij het baggeren en die men gedurende de operatie niet makkelijk kwijtraakt.


Er kan door gebruik te maken van de Geotube ®-technologie, een hoge capaciteit ontwatering worden bereikt op een economische manier. Dit gebeurt door op of nabij de baggerplaats met behulp van een ontwatering bekken te ontwateren. De sedimenten worden eerst verwijderd doormiddel van hydraulisch baggeren, het slib wordt vervolgens rechtstreeks in de Geotube® structuur gepompt. De kwaliteit van de Geotube® stof enTenCate know-how zorgen ervoor dat het veilig is om tubes te stapelen waardoor een minimale ruimte nodig is.

Deze ontwateringstechnologie biedt een schone en milieuvriendelijke, kosteneffectieve oplossing voor het behandelen van baggermateriaal en industrieel slib. Het kan plaatsvinden op het terrein en zonder onderbreking van de industriële processen.

De ontwateringstechnologie van TenCate Industrial Fabrics levert oplossingen met unieke filtratie en retentie-eigenschappen. High performance filtratie weefsel bestaat uit een hoge sterkte weefsel die zorgen voor de unieke eigenschappen van de tube.

Nu zijn deze vezels echter gemaakt van materialen die niet biologisch afbreekbaar zijn. Hierdoor moet de tube na gebruik worden verwijderd van het resterend materiaal. Dit materiaal bestaat in veel gevallen uit natuurlijke materialen en is niet verontreinigd. Deze verwijdering is om deze reden een jammerlijke stap daar het beter zou zijn ook de tube op te bouwen uit natuurlijke bio-afbreekbare materialen. Dit scheelt niet alleen een stap in het logistieke en verwerkingsproces maar is ook schoner voor het milieu. Het is om deze reden dat er in binnen en buitenland grote vraag bestaat naar Geotubes die bestaan uit Biobased materialen.