In maart is de EFRO-subsidie voor het regionale project Bio2HighTex goedgekeurd. De samenwerkende partijen hebben voor hun plannen een subsidie van ruim € 1.3 miljoen gekregen uit het Europees fonds voor regionale ontwikkeling. Doelstelling van het project Bio2HighTex is om middels een samenwerking tussen partners uit diverse stappen van de keten, het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen en gezamenlijk duurzame innovatieve productoplossingen te realiseren.

Het unieke aan dit Bio2HighTex project is dat de werelden van agro en hightech samenkomen en elkaar versterken, resulterend in innovatieve producten en processen gericht op een duurzame toekomst. De marktvraag is leidend en de biobased ontwikkelingen op het gebied van confectie, geotextielen, bouwmaterialen en sportsystemen zorgen voor de massa die nodig is om de biobased economy een stap verder te helpen en leidt tot regionaal rendement in de vorm van omzet en werkgelegenheid.

Oicam neemt hierin deel door op natuurlijke vezels gebaseerde producten, voornamelijk bedoeld voor de bouw, te gaan ontwikkelen en testen in de werkplaats. In opdracht van verschillende gebruikers zullen zij natuurlijke vormen van epoxy en composieten ontwikkelen. Door als ontwikkelaar samen te werken met de gebruiker worden producten gecreëerd die beter aansluiten op gebruik in de praktijk waardoor de commerciële slaagkans van de producten stijgt. Goed voor het milieu, goed voor het bedrijfsleven!

Wilt u meer weten over dit project? Neemt u dan contact op met projectleider Daan Barmentloo via info@oicam.nl U kunt ons ook bellen op telefoonnummer 0548-870045